Μουσεία
 

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ στο χωριό Αγιος Γεώργιος. Μια αξιόλογη συλλογή παλαιών αυθεντικών αντικειμένων (παλιά γεωργικά εργαλεία, έπιπλα και είδη σπιτιού, εργαλεία των επαγγελματιών της περιοχής, κρητικά υφαντά, πίνακες, όπλα, ιστορικά έγγραφα και άλλα πολύτιμα τοπικά κειμήλια) .


ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ στον Αγιο Γεώργιο. Ενδιαφέρουσα συλλογή των προσωπικών αντικειμένων του Ελευθερίου Βενιζέλου.