Αρχαιολογικές Περιοχές - Σπήλαια
 

ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΑΝΤΡΟΝ: στο Ψυχρό. Είναι ο μόνος αξιοποιήσιμος αρχαιολογικός χώρος που επισκέπτονται χιλιάδες τουριστών κάθε χρόνο Υπήρξε τόπος λατρείας κατά την μεσομινωικής και υστερομινωικής εποχής. Μυθολογική γενέτειρα του ΔΙΑ.
ΥΨΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ: στο Τζερμιάδω όπου βρέθηκαν νεολιθικοί τάφοι και κατοικίες πρωτομινωικής και μεσομινωικής περιόδου.
ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: στο Τζερμιάδω. Υπήρξε χώρος κατοικίας στην πρωτομινωική περίοδο και αργότερα χρησιμοποιήθηκε σαν τόπος ταφής. Αρχαιολογική ανασκαφή (1936) ανακάλυψε ευρήματα μεγάλης αρχαιολογικής αξίας που φτάνουν μέχρι τη Βυζαντινή περίοδο.
ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΗΣ: κατοικήθηκε την υστερομινωική εποχή μέχρι τους κλασσικούς χρόνους (ανασκαφές 1914).
ΠΡΟΜΙΝΩΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΚΑΡΦΙ: Βόρεια του Τζερμιάδω, υπήρξε καταφύγιο κυνηγημένων από τους Δωριείς ,Μινωιτών.
ΠΑΠΟΥΡΑ: Μεγάλη οικιστική εγκατάσταση της Γεωμετρικής και αρχαϊκής περιόδου.
ΣΠΗΛΑΙΟ: Κοντά στον Αγ.Χαράλαμπο. Ανακαλύφθηκε πριν 30 χρόνια και η εξερεύνηση του δεν έχει ολοκληρωθεί.
ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ: Νότια του χωριού Αβρακόντε.