Αναρρίχιση

H δεύτερη εντυπωσιακή ορθοπλαγία της Κρήτης μετά τον Γκίγκιλο βρίσκεται πάνω από το οροπέδιο Λασιθίου στο οροπέδιο Λιμνάκαρο και είναι η ορθοπλαγιά του Σπαθιού. Στην ορθοπλαγιά έχουν ανοιχτεί 14 διαδρομές δυσκολίας από IV έως VI+ (Κανένα από τα παραπάνω πεδία δεν είναι εξοπλισμένο με μόνιμες ασφάλειες, γι'αυτό απαιτείται πλήρης αναρριχητικός εξοπλισμός).